ECOTOUR - Energy Efficiency Management In Tourism Industry

E-learning national framework

ECOTOUR  - hankkeen tarkoituksena on antaa hotellien johtajille tarvittavat tiedot ja taidot energian käytön seurantaan sekä saavuttaa energiantehokkuus joka tukee hotellin kestävää kehitystä. Projektissamme tehtiin kullakin alueella ja kussakin maassa hotellien kartoitukset jolla selvitettiin hotellien tarpeet.

Pääkohderyhmänä projektissa ovat matkailualan Pk-yritykset sekä erityiset työntekijät, johtajat hotelleissa, ravintoloissa, matkailukeskuksissa, palveluiden tuottajissa. Epäsuorana kohderyhmänä toimivat organisaatiot, jotka tuottavat koulutus- ja konsultaatiopalveluita matkailuyrityksille, jotka ovat osaltaan auttaneet koultustarpeiden määrittelyssä.

 

 

 

 


Projektin matkailualan kartoitukset on tehty seuraavilla alueilla:

- Romania, alue : Toimeenpanijana projektin partneri North-East RDA

- Romania, alue2 : Toimeenpanijana projektin partneri APT BUCOVINA

- Italian, alue : Toimeenpanijana projektin partneri EUROCREA MERCHANT

- Hollannin , Frisian alue : Toimeenpanijana projektin partneri BDF Friesland

- Espanjan, Extremaduran alue : Toimeenpanijana projektin partneri FUNDECYT PCTEX

- Espanjan, Katalonian alue : Toimeenpanijana projektin partneri FUNDITEC

- Espanjan, Valensian alue : Toimeenpanijana projektin partneri AVAESEN

- Itävallan, alue : Toimeenpanijana projektin partneri ENERGON

- Suomen, Kainuun alue : Toimeenpanijana projektin partneri KAINUUN ETU OY

 

Kokonaisuudessan 381 yritysten omistajaa, johtajaa ja työntekijää on haastateltu, jotta on saatu tietoa siitä, miten energiankäytön seurantaa näissä yksiköissä suoritetaan sekä on saatu arvokasta tietoa siitä, minkälaisia kolutustarpeita heillä on liittyen energiatehokkuuteen ja näihin aiheisiin

Vastaajien profiilit

Suurin osa kyselyyn vastanneista toimivat majoituspalveluiden puolella, joko perheomisteisissa tai ketjuhotelleissa. Pääosin hotellit työllistivät 9 työntekijää tai vähemmän ja joilla oli vähemmän kuin 15 000 myytyä hotelliyötä vuonna 2013. Näin hotellit voidaan luokitella Pk-yrityksiksi. Kaikki vastaajat olivat tietoisia siitä, mitä energiatehokkuus on ja pitää sisällään.   

Kyselyn johtopäätökset

Rakennukset

Pääosin kyselyn hotellit olivat perustettuja ennen vuotta 1981 ja suurimmalla osalla niistä oli tehty perusparannustöitä tai hotellin laajennuksia, joilla oli haettu laatutason nostoa. Kuitenkin, vain 25% vastaajista sanoi, että energiatehokkuus oli liikkeellepanevana voimana uudistuksille.

Energiankäyttö

Kyselyyn vastanneista hotelleista suurinosa käytti energiaan vähemmän kuin 100 000€ v. 2013. Merillepantavaa tässä on se, että vain kolmannes vastaajista tiesi, paljonko heidän veden, lämmityksen ja sähkönkulutuksena olivat

Hotelleissa energian- ja vedenkulutuksen seurantaa teki usein tietty henkilö yrityksessä (usein hotellin omistaja). Yleensä tehtiin kuukauden mittaista seurantaa vuoden ympäri. Yli 50% vastaajista kertoi, että energiatehokkuus, energiaseirtifikaatit tai EU ecolabel tyyppiset sertifikaatit otetaan huomioon kun hotellin laitteistoja tai hotellin kunnostusta suoritetaan. Lisäksi, yli 50% tapauksissa yrityksen toimintaa sopeutetaan hotellin käytön mukaan.

Koulutustarpeet

Pääosassa hotelleista koutusta liittyen energiatehokkuutteen ei ollut koskaan järjestetty. Kyselyssä selvitettiin myös, millä eri osa-alueilla energiatehokkuus kolutuksella voitaisiin saada parhaimmat tulokset. On huomioitavaa, että kaikkia muita paitsi hissin käyttöä, mainittiin 30% tapauksissa. Kolme merkittävintä kyselyssä olivat:

- Energiankäytön kulutus ja seuranta ing

- Lämmitysjärjestelmät

- Valaistus

Yleisesti haluttiin kaikille sopivaa kolutusta tai koulutusta pelkästään hotellin johdolle. Kolutukseen kuluva aika oli mielellään tunteja kuin päiviä kestävää.

Energiantehokkaan yritysverkoston haluttiin tapaavan 1-2 kertaa vuodessa. Kolutuksesta ei oltu valmiita maksamaan kovinkaan paljoa, 0-500€ oli yleisin vastaus. .

 Kyselyssä selvitettiin myös se, kenen tälläista kolutusta pitäisi järjestää: yksityinen konsultointiyritys, julkinen yhteisö vai koulutuslaitos. Tässä osassa vastauksissa tuli enemmän hajontaa. 

| Stiri ECOTOUR

13.10.2014

 Matkailun kestäväkehitys UNWTO:n asialistalla   “UNWTO:n 99:ssä kokouksessa Samarkandissa, nostettiin esille uusien yhteistöverkostojen luominen ja kestävä kehitys matkailualalla. Kokouksessa käsiteltiin myös matkailualan viimeisimpiä ...
detalii
13.10.2014

       Matkailualan tunnustukset ja palkinnot Vuonna 2015 Tulevaisuuden matkailun palkinto-ohjelma lähti käyntiin, ja he ottavat vastaan hakemuksia matkailuyrityksiltä jotka ottavat huomioon kestävän kehityksen toiminnassaan.  Palkint...
detalii

Oletko tekninen asiantuntija majoituspalveluissa, johtaja vai hotellin työntekijä ja halukas kokeilemaan meidän innovatiivista opetustyökalua?

Haluaisitko saada energia-asiantuntijan tiedot ja taidot? 

e-learning platform

Project Partners